Library 2.015 Spring Summit / The Emerging Future: Technology and Learning (deel 3)

185472365_7ae7f2303b_zEen aantal weken geleden blogde ik over de Library 2.015 Spring Summit en liet ik weten dat ik deel 3 vanwege de tijd (23.00 u. – 0.00 u.) had laten schieten. Gelukkig bleek die opname gewoon terug te kijken dus hieronder een verslagje van dit laatste deel waarbij de drie sprekers vooral inzoomde op het gebruik van Social Media tools in het hier en nu.

De eerste presentatie van Jen Jumba had als titel ‘W8H in Social Media’ waarbij de acht W’s stonden voor what, who, when, where, what, why, wow, way en de H voor how –>
1. What: welke tool kies je als bibliotheek, test die tool, noteer de voor- en nadelen en welke rol de tool gaat spelen in de communicatie naar je klanten toe.
2. Who: waarom ga je deze tool inzetten, wat is het doel en wie in je team is ‘verantwoordelijk’ voor deze tool.
3. When: neem de tijd voordat je de tool daadwerkelijk gaat inzetten.
4. Where: hoe weten je klanten waar ze deze ‘tool’ kunnen vinden, zet bijvoorbeeld een Twitter button prominent op je website, gebruik marketingtechnieken om de tool te promoten.
5. What: welke inhoud bevat de tool, welke informatie kunnen je klanten er terugvinden.
6. Why: waarom kies je deze tool, heeft het een relatie met je missie of visie en waarom past juist deze tool bij jouw bibliotheek.
7. Wow: Probeer uniek en buitengewoon te zijn, zorg dat je de paarse koe bent (zie deze link voor het boek van Seth Godin, Purple Cow).
8. Way: Social Media is geen eenrichtingsverkeer dus het gaat niet alleen om zenden maar om ‘2 way communication’.

Bij de How werd de focus gelegd op het meten van het succes (of het falen) van de tool.

Sara Gillespie Swanson nam me daarna mee naar het Davidson College waar de bibliotheek de studenten ondersteunt op diverse gebieden als het gaat om Social Media. Sara gaf aan dat door de integratie van MOOCs in het ‘on campus’ aanbod de studenten nu ineens toegang hebben tot meer expertise en meer kennis wereldwijd. En Social Media tools zoals bijvoorbeeld een weblog worden door studies/studenten ingezet voor ‘content creation’. De bibliotheek doet eigenlijk drie dingen:
1. Studenten ondersteunen bij het samenwerken via Sociale Media -> door middel van het aanbieden en de uitleg van technologieën.
2. Studenten ondersteunen bij het zoeken en gebruiken van bronnen/expertise/mensen waar ze eerst geen toegang tot hadden –> bijvoorbeeld door het toevoegen van Twitter aan hun libguide.
3. Studenten ondersteunen bij hun rol als ‘content creator’ –> bewust maken van privacy en auteursrechten.

Joyce Valenza ging daarna in sneltreinvaart door een aantal ontwikkelingen waar de bibliotheek mee te maken krijgt. Ze verwees naar het Horizon Library report maar ook naar de nieuwe missie van de American Association of School Librarians (AASL) ‘empowers leaders to transform teaching and learning’. Haar presentatie draaide daar ook om, de veranderende tijd, de veranderende rol maar ook het anders kijken naar je collectie (rethink: ‘less what you buy and more what you use’). Maak bijvoorbeeld ook OER en Open Acces publicaties zichtbaar in je collectie. En al eens gehoord van Boopsie? Ik niet maar het een manier om via een app interactie met je klanten te hebben en zichtbaar te maken. Persoonlijk vond ik wel dat ze veel dingen noemde die eigenlijk al ‘mainstream’ zijn. Zo nieuw zijn online communities, makerspace en discovery zoekservices toch niet meer? Anyway, kern van het verhaal? Innovation is the new librarianship volgens Joyce en dat was ook meteen de afsluiting van haar presentatie.

Was het de moeite waard om de opname naderhand nog eens te bekijken? Dat valt nog te bezien want veel nieuws heb ik niet gehoord. Maar het werkte wel goed dus die Blackboard Collaborate Launcher is goedgekeurd. En het voordeel van een opname bekijken is dat je af en toe eens op pauze kunt klikken :-)

NB: Foto via Flickr met zoekterm ‘innovation’.

Advertenties