Bezocht: SHB studiemiddag Bibliotheken en Open en Online onderwijs (20/03/2015)

Op vrijdag 20 maart organiseerde de SHB (Samenwerkingverband Hogeschool Bibliotheken) een themamiddag over bibliotheken en online en open onderwijs. Een aantal vertegenwoordigers (waaronder Surf, SHB en UKB – (TU Delft Library, UB Maastricht, Windesheim, Saxion, Bibliotheek UvA/HvA – is mede onder invloed van de Open Education Week en de stimuleringsregeling Open Online Onderwijs een initiatief gestart om kennis te delen over de mogelijke rol die de bibliotheek kan spelen bij de ondersteuning van Open Educational Resources (OER). Tijdens de themamiddag konden andere belangstellenden meepraten en hun visie hierop geven. Hieronder het verslag dat ik schreef voor de nieuwsbrief van de dienst Onderwijs en Onderzoek (met aanvullingen van collega’s Mia en Erik).
9913919356_f44e74175e_o
Na de opening van Hilde van Wijngaarden (UvA/HvA) bracht Janina van Hees (projectleider bij Surf van het innovatieprogramma Onderwijs op Maat) de aanwezigen op de hoogte van het deelproject Open en Online Onderwijs. In het kader van een zogenaamde Kennisagenda worden de komende jaren gesprekken gevoerd over open en online onderwijs waarna een eindrapportage verschijnt. De SHB bijeenkomst is in principe de start van de gesprekken waarbij vooral de rol van de bibliotheek centraal staat.

En welke rol bibliotheken spelen wordt op dit moment onderzocht door Karianne Vermaas. Zij heeft in de afgelopen maanden 26 telefonische interviews gehouden met vertegenwoordigers van hogeschoolbibliotheken (voor Fontys Hogescholen heeft Erik dit gesprek gevoerd) om de stand van zaken betreffende open en online onderwijs te peilen. De eerste conclusies zijn dat dit in de meeste hogeschoolbibliotheken nog in de kinderschoenen staat, waarbij bibliotheken vooral zoekende zijn naar nieuwe rollen. Maar ook hoe ze traditionele rollen (zoals het opslaan en ontsluiten van informatie) kunnen inzetten ten behoeve van open en online onderwijs. Bibliotheken ervaren vooralsnog het ontbreken van een visie op hoger niveau als de grootste drempel om ermee aan de slag te gaan maar gedurende de middag werd duidelijk dat bibliotheken wat dat betreft de schroom van zich af moeten zetten en actie moeten durven ondernemen. Het volledige onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd.

Na de pauze werden er drie good practices gepresenteerd. Bij de TU Delft Libary (Nicole Will) wordt vooral ingezet op support van de bibliotheek op het gebied van copyright, licentiemanagement en het produceren en het delen van onderwijsmateriaal. Bij de Hogeschool Rotterdam (Marie-José Lampe) is een zogenaamd Digital Learning Lab onder supervisie van de mediatheek ingericht waar docenten kennisclips kunnen opnemen die open en online gedeeld worden en ook gebruikt worden door studenten ter voorbereiding op de lessen. De University Library Maastricht (Frederike Vernimmen) is nog niet zo open maar is betrokken bij veel online initiatieven en is mede door het ‘eigenaarschap’ van de electronische leeromgeving Blackboard partner bij veel onderwijsinnovaties waarbij ze ondersteund worden door onderwijskundigen.
In de panel discussie bleek maar weer eens hoe bescheiden bibliotheken en medewerkers zijn want men vond dat het onderwijs hier vooral de ‘lead’ in moet pakken maar uiteraard kan de bibliotheek met zijn specifieke expertise wel bepaalde ontwikkelingen aanjagen.

Als vervolg worden er door de stuurgroep (waarin SHB en UKB leden zitting hebben) concrete acties uitgezet waarbij belangstellenden uit het werkveld mogen aansluiten. Vanuit Fontys zal Erik Oomen hierbij in elk geval aanhaken. De presentaties van deze middag zullen beschikbaar gesteld worden via een nog nader te bepalen kanaal waarbij Surf Space als optie genoemd werd. Wellicht komt hier ook een mogelijkheid om best practices te delen.

NB: De foto heb ik zelf gemaakt tijdens een bezoek aan de Letterenbibliotheek van de Universiteit Utrecht.

Advertenties

Een gedachte over “Bezocht: SHB studiemiddag Bibliotheken en Open en Online onderwijs (20/03/2015)

Reacties zijn gesloten.