Body of Knowledge Inline Onderwijs

Het is alweer twee weken geleden dat ik me in de ‘middle of nowhere’ ergens buiten Valkenswaard bevond voor twee zogenaamde heidagen. Samen met een aantal collega’s van de dienst en een aantal externe collega’s mocht ik twee dagen aan de slag met het vormgeven van een Body of Knowledge (BoK) voor Inline Onderwijs. Iedereen die mijn paper over blended learning (aka inline onderwijs) heeft gelezen weet dan meteen waarom ik ook aanwezig mocht zijn. Heidagen is trouwens erg ouderwets heb ik begrepen, tegenwoordig worden dit soort bijeenkomsten ‘pressure cookers’ genoemd. Even een verklarende woordenlijst:

Body of Knowledge: A body of knowledge (BOK or BoK) is the complete set of concepts, terms and activities that make up a professional domain, as defined by the relevant learned society or professional association (via Wikipedia).
Pressure Cooker: Met een groepje deskundigen gestructureerd en effectief brainstormen zodat er na de sessie daadwerkelijk een produkt ligt (eigen interpretatie). Op deze website staat het begrip ook uitgelegd maar dan ietsje uitgebreider.

Anyway, op woensdagochtend gingen we van start aan de hand van brainstormen en de Delphi methode. Die laatste methode komt uit de wereld van het onderzoek en ik had er een paar dagen daarvoor toevallig over gelezen ten behoeve van de studie. Op Wikipedia staat een mooie definitie:

Een Delphi-studie (genoemd naar het orakel van Delphi) is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat (bijvoorbeeld de risico’s van kernenergie). Door de antwoorden van de andere experts (anoniem) terug te koppelen wordt in een aantal rondes geprobeerd tot consensus te komen.

Overigens gingen wij aan de slag met een aangepaste Delphi taktiek, er werd bijvoorbeeld niet met anonieme experts gewerkt. We moesten ons eerst individueel een beeld vormen van het begrip Inline Onderwijs en welke kennis docenten moeten hebben om ermee aan de slag te gaan. Die kennis werd onderverdeeld in drie niveaus:
1. Theorie en concepten
2. Methodes en werkwijzen
3. Middelen, technieken en tools

Na de eerste individuele ‘denkronde’ bleek al dat iedereen de opdracht op zijn eigen wijze had geïnterpreteerd. Er volgde een interessante discussie over welke kennis docenten nu eigenlijk moet hebben en hoe je dat zou moeten aanbieden. Geef je hem meteen interessante praktische tools of laat je hem/haar toch werken vanuit de verschillende leertheorieën? En welke fases kun je onderscheiden als je aan de slag gaat met het inline herontwikkelen van het curriculum? Naast de al eerder genoemde drie niveaus werden dus ook nog vier fases onderscheiden te weten:
1. Ontwerpen
2. Implementeren
3. Uitvoeren
4. Evalueren
En zo werd de matrix langzaam maar gestaag gevuld met bronnen, linkjes en literatuur. Op het moment van schrijven wordt de eerste versie van de BoK geproduceerd en worden de bronnen ontsloten via Zotero. Ik ben in ieder geval benieuwd naar versie 1.0. waarover ik wellicht later nog een keer zal bloggen.

Mijn persoonlijke conclusie na twee dagen: mijn (conceptuele) kennis over het begrip, maar ook over hoe je tegen het ontwikkelen van onderwijs kunt aankijken, is wederom een stuk groter. Ik heb veel opgestoken van de verschillende manieren waarop mijn collega’s deze BoK gevuld hebben. En na twee volle dagen kon ik alleen maar concluderen dat ik heel veel geleerd heb maar dat zo’n sessie ook heel vermoeiend is. Ok, er wordt regelmatige gepauzeerd en er was tijd om uitgebreid te lunchen en (op de eerste dag) te dineren maar de ervaring is dat er dan toch nog heel veel over de BoK of het werk in zijn algemeenheid werd gepraat. Dus echt tot rust komen is er niet bij, vooral in mijn hoofd speelden de informatie en de leermomenten nog een grote rol, ook na de sessie.

In mijn reflectieblog van 11 november schreef ik overigens onderstaande:

Eigenlijk zoek ik vooral naar concrete onderwijservaringen en moet ik ook nog veel meer vanuit de theorie gaan werken inplaats van alleen op gevoel.

Naar dat laatste ben ik nog steeds op zoek (wordt wel aan gewerkt) maar ik denk dat het meewerken aan de totstandkoming van de BoK in ieder geval een boost heeft gegeven aan mijn theoretische kennis. Ik heb inmiddels alweer zoveel interessante literatuur voorbij zien komen dat er echt meer uren in een dag zouden moeten zitten. Maar vooralsnog ben ik gewoon blij met deze ervaring en uitwisselen van kennis met collega’s.

NB: Deze blogpost staat ook op mijn MLI blog.

Advertenties