Afsluiting #mli leerarrangement 1 : het paper

blenderTjonge tjonge, ik was vergeten hoe zenuwachtig je kunt zijn voor een uitslag van een test of een proefwerk of in mijn geval een paper. Maar hehe, het harde werken in de Kerstvakantie (én de maanden daarvoor) heeft zich voor mij in ieder geval geloond, mijn literatuuronderzoek en paper over blended learning is vandaag beoordeeld met een goed (er wordt binnen de MLI niet gewerkt met cijfers, de andere opties waren onvoldoende of voldoende).

Het is voor mij trouwens de eerste keer dat ik een product ingeleverd heb dat beoordeeld is aan de hand van een vooraf uitgereikt beoordelingskader. In het kort: dit kader bestaat uit een aantal (sub)aspecten die allemaal apart beoordeeld worden. Met andere woorden, als je op een aspect onvoldoende scoort, dan is het eindoordeel ook onvoldoende. Voor een goede beoordeling moeten tenminste de helft van alle aspecten als goed worden beoordeeld. Aan de ene kant is het werken met zo’n kader verhelderend want je weet precies wat er van je verwacht wordt maar het levert ook schrijfstress op, in de zin van dat het soms lijkt of je niet ‘vrijuit’ kunt schrijven. Je moet het altijd langs een meetlat houden als je begrijpt wat ik bedoel.

Het onderwerp voor mijn paper was dus blended learning (binnen Fontys wordt dit ook wel inline onderwijs genoemd) en meer specifieker, hoe blended learning een bijdrage kan leveren aan een positiever leerresultaat voor de student. Maar blended learning, wat is dat ook alweer? Ik citeer uit mijn eigen paper (literatuurverwijzingen staan onderaan de blogpost):

“Blended learning kent vele definities en wordt over het algemeen gezien als lesgeven met technologie (Oliver & Trigwell, 2005) alhoewel Whitelock en Jelfs betogen dat het ook om andere kenmerken kan gaan, bijvoorbeeld het gebruik van meerdere pedagogische invalshoeken (Whitelock & Jelfs, 2003). In deze paper wordt uitgegaan van de combinatie van offline (contact) en online (afstands) onderwijs (Graham, 2013) waarbij ook technologie wordt ingezet (Oliver & Trigwell, 2005). Lerenden ontmoeten elkaar op school en in de les maar hebben daarnaast ook contact met elkaar en leren via online toepassingen met dank aan een weloverwogen integratie van zowel offline als online activiteiten (Garrison & Kanuka, 2004).”

Maar goed, blended learning mag dan wel hot zijn, levert het invoeren ervan ook betere resultaten op? Uit mijn literatuuronderzoek blijkt dat dit inderdaad betere resultaten kan opleveren maar dan moet het wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het voert te ver om die hier allemaal te noemen – lees dan even mijn paper :-) – maar een van die voorwaarden is bijvoorbeeld het gebruik van formatieve testen en dergelijke. Dit zorgt ervoor dat studenten vaker bezig zijn met de lesstof en niet alleen maar leren voor een toets.
Het is in ieder geval niet voldoende om bij de invoering van blended learning zomaar een online element toe te voegen aan je ‘offline’ curriculum zonder dat er nagedacht is over de onderwijskundige meerwaarde ervan. Garrison en Kanuka noemen dat ook wel ‘rethinking and redesigning’ van je curriculum.

In mijn discussie besteed ik verder nog aandacht aan het feit dat docenten getraind zouden moeten worden in het online begeleiden van studenten en het bevorderen van de samenwerking tussen die studenten online. Ook komt het framework (ontwikkeld door Graham, Woodfield en Harrison) voor het ontwerpen van blended learning ter sprake. En uiteraard kan (moet?) de grens nog verder verlegd worden naar open onderwijs waarbij lesmateriaal voor iedereen ter beschikking komt.

Mocht je interesse hebben in mijn paper, geef dan even een reactie onder deze blogpost, dan komt het jouw kant op.

NB: Overigens is de titel van deze blogpost niet helemaal correct want het onderwerp blended learning hoop ik nog lang niet af te sluiten. Ik wil het ook graag als onderwerp gebruiken in zowel mijn praktijkgericht onderzoek (leerarrangement 5) als bij de curriculum vernieuwing in leerarrangement 2. Wordt vervolgd… En oh ja, als informatiespecialist ben ik natuurlijk blij dat ik op het aspect ‘gebruik van wetenschappelijke literatuur’ een goed scoorde maar het toch een beetje jammer dat ik op APA ‘maar’ een voldoende scoorde ;-)

Gebruikte literatuur (in deze blogpost):
Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. The Internet and Higher Education, 7(2), 95-105. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2004.02.001

Graham, C. R. (2013). Emerging practice and research in blended learning Handbook of distance education (pp. 333-350)

Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. The Internet and Higher Education, 18(0), 4-14. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.09.003

Oliver, M., & Trigwell, K. (2005). Can ‘Blended Learning’ Be Redeemed? E-learning, 2(1), 17-26

Spanjers, I., Könings, K., Leppink, J., & Merriënboer, J. v. (2014). Blended leren : hype of verrijking van het ondewijs? : Kennisnet

Whitelock, D., & Jelfs, A. (2003). Editorial. Journal of Educational Media, 28(2-3), 99-100. doi: 10.1080/1358165032000177407

Advertenties

4 gedachtes over “Afsluiting #mli leerarrangement 1 : het paper

  1. Sorry, deze post gemist maar ik zou ook graag je paper willen ontvangen! Dank voor de heldere uitleg – enne… je bent veel te eerlijk ;)

Reacties zijn gesloten.