En we zijn begonnen #mli


De vaste lezers van dit weblog weten het vast al, ik ben dit schooljaar gestart met de Master Leren en Innoveren (aka MLI). Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van datgene waar ik me tijdens deze studie mee ga bezighouden heb ik besloten om regelmatig een update over de studievoortgang en studie-inhoud te plaatsen. Wellicht kan deze blog dan later nog eens fungeren als een soort van reflectie. Hieronder de aftrap met een persoonlijke impressie van lesdag een…

Na de introductie van Netschool en de portal vorige week was het afgelopen maandag tijd voor de eerste echte lesdag van de MLI. Ongeveer 55 eerstejaars en 37 tweedejaars (dit geeft tevens een beetje aan hoe het met de uitval zit) verzamelden zich in de aula van de pabo waar de aftrap van het studiejaar plaatsvond. Een praatje over de opleiding, de plek van de MLI binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie en als je de bal ving moest je aangeven of je 1e of 2e jaars was en wat je verwachtingen waren. Gelukkig kreeg ik de bal niet toegespeeld want de verwachting dat je sociale leven een dip krijgt door het vele studeren is natuurlijk niet echt een voorbeeld van een positieve instelling :-) Maar gezien de intake sessie, tweets, blogberichten en verhalen van andere mli studenten is de studiebelasting hoog en daar kun je dan maar beter al rekening mee houden.

De MLI studie kent een aantal leerarrangementen (LA’s) en de betreffende kerndocent van de leerarrangementen mochen iets over ‘hun’ LA’s vertellen. Ik start in ieder geval met de Oriëntatiefase (kennismaking met je medestudenten en verdieping in je eigen ambities en doelen) en LA1 Zin in Leren (over leren en leerprocessen in de breedste zin van het woord) en later dit schooljaar komt daar nog LA2 (Onderwijs Ontwerpen) bij en fietst LA5 (het praktijkgerichte onderzoek dat over twee jaar wordt ‘uitgesmeerd) er tussendoor.

Na de introductie van de LA’s mochten de eerstejaars zich verspreiden over twee klassen. Een klas bestaat uit circa 27 studenten, 2 SB-groepen (studiebegeleiding groepen) en een aantal Leerteams. Kunt u het nog volgen? Op de portal heb ik in ieder geval al gezien dat ik in leerteam 5 zit dat in totaal bestaat uit 6 studenten. Op de functie van zo’n leerteam kom ik in een latere blogpost nog terug.

mli post

Uiteraard werd er gestart met een aantal kennismakingsactiviteiten, allemaal in een kringetje en speeddaten maar. Aan de hand van vijf vingers mocht je je zegje doen over jezelf in relatie tot de studie:
Waar ben je goed in? Ik vind mezelf best energiek en enthousiast…
Waar ga je naartoe? Naar een nog uitdagendere functie binnen de dienst OenO…
Wat is je allergie? Mensen die hun afspraken niet nakomen…
Waar ben je trouw aan? Aan mijn planning (maar politiek correcter bleek toch het antwoord, trouw aan gezin, vrienden en familie, tja).
Wat is je uitdaging? Dat ik tijdens deze studie abstracter moet leren denken…

Daarna moest je een groepje van drie zoveel mogelijk overeenkomsten tussen jezelf en je twee medestudenten vinden. Het groepje met de meeste overeenkomsten (37) won eeuwige roem maar of ik daarmee mijn medestudenten beter heb leren kennen weet ik nog niet.

Na de pauze verder met LA1 waarbij het uitgangspunt voor het eerste ‘college’ een Engelstalig artikel was met de titel ‘Effects of Beliefs about the Nature of Knowledge on Comprehension‘ van Marlene Schommer. Ondanks dat ik nog erg moet wennen aan het lezen van Engelse teksten op dit niveau bleek dat ik de vragen over het artikel, die via Socrative gesteld werden, toch redelijk kon beantwoorden en beargumenteren. Ik herkende mezelf overigens in de ‘quick learner’, als ik vroeger niet meteen het antwoord wist op een proefwerk vraag sjeesde ik meteen door naar de volgende met de overtuiging dat ‘als ik het nu niet weet, weet ik het na 10 minuten nadenken ook niet’. Dat moet ik misschien wat aanpassen de komende maanden :-)
Als iemand me nu vraagt om het artikel in een paar zinnen te beschrijven schuif ik dat trouwens graag door naar een later moment… Interessant waren overigens de verschillende opvattingen over wat ‘leren’ nu eigenlijk is en dat leverde dan ook een gevarieerde online Padlet muur op. In onze klas bleek de definitie ‘Leren is het verwerven van kennis en vaardigheden’ de meeste aanhangers te hebben.
IMG_4102
Het laatste deel van het college werd besteed aan het paper dat op 5 januari ingeleverd moet worden als eindproduct van LA1. Uitgangspunt hierbij is een ‘praktijkprobleem’ cq ‘praktijkvoorbeeld’ dat je wil gaan onderzoeken en beschrijven in dat paper. Ik wil graag ‘iets’ met Online Onderwijs en dat past ook we in LA1 maar voor het ‘hoe en wat’ is het nog véél te vroeg. Een van de huiswerkopdrachten was in ieder geval dat we dit praktijkprobleem verder moeten uitwerken voor lesdag twee (daar is gelukkig een soort van formaat voor aangeleverd). Verder dienen we een Engelstalig artikel te lezen met wederom een titel die ik eerst moet laten bezinken, mogen we pagina 86 tot en met 317 (slik!) van dit boek globaal doorlezen en dienen we een lesvoorbereidingsformulier aan te leveren.

Al met al een volle eerste lesdag waarin volop stof tot nadenken werd aangeboden over, met name, het te schrijven paper en je onderwerpskeuze hiervoor. De kennismaking met mijn medestudenten vond ik leuk maar ook best spannend omdat het voor allemaal even aftasten is. Als we straks in de leerteams aan de slag moeten zal die kennismaking vanzelf geïntensiveerd worden. En het is wel meteen te merken dat er dingen van je verwacht worden. Niet eerst weken nadenken over dat praktijkprobleem. Nee, meteen volop aan de slag waarbij ik echt hoop dat ik meteen de goede onderwerpskeuze maak. We gaan het zien volgende week…

Voor nu genoeg getikt, er moet tenslotte gestudeerd worden!

NB: Het YouTube filmpje boven deze blogpost werd al getoond tijdens de Docentecursus die ik volgde in schooljaar 2012 – 2013 en werd gisteren ook nog eens getoond. Een oudje maar wel een leuk oudje.

Advertenties

2 gedachtes over “En we zijn begonnen #mli

  1. Leuk om te lezen en herkenbaar voor die eerste dag #MLI tot maandag en een aantal blz. Leerstof rijker.

Reacties zijn gesloten.