Gelezen: At a Tipping Point : Education, Learning and Libraries : A Report to the OCLC Membership

Al voor de zomervakantie kwam ik een link tegen naar een publicatie van OCLC over de stand van zaken betreffende onderwijs, leren en dan in combinatie met bibliotheken. OCLC doet al jaren onderzoek naar verwachtingen van informatiegebruikers en in deze publicatie gaat men specifiek in op online leren en welk effect dat heeft op bibliotheken. Volgens OCLC zijn we nu echt ‘ at a tipping point ‘ (kantelpunt) van een nieuwe toekomst voor het Amerikaanse onderwijs. Neemt niet weg dat een aantal zaken die erin beschreven worden ook interessant kunnen zijn voor Nederlandse bibliotheken zeker als je ziet welke onderwerpen aan bod komen in het rapport.
foto
Er wordt allereest ingegaan op het feit dat we met z’n allen allemaal ontzettend ‘online’ aanwezig zijn, actief zijn op diverse sociale media en hoe dat allemaal invloed heeft op ons gedrag, op de technologie die we gebruiken maar ook op economie om ons heen. Hoofdstuk 1 richt zich daarna met name op online onderwijs en een analyse van de ‘gebruikers’ van dat onderwijs. Uiteraard komen MOOC’s nog even langs maar ook de redenen waarom mensen online onderwijs soms verkiezen boven ‘gewoon’ onderwijs.
Hoofdstuk 2 gaat verder over de kosten van het hoger onderwijs en hoe studenten en hun ouders zich bij de keuze van een studie ook vaak laten beïnvloeden door de kosten. Uit onderzoek blijkt dat in de VS de betaalbaarheid van een studie van grote invloed is op de keuze voor een studie.
En ja, dan volgt er eindelijk een hoofdstuk over de bibliotheek, toegespitst op de bibliotheek als merk. Zoals je uit het plaatje rechts kunt opmaken wordt de bibliotheek ondanks alle vooruitgang nog steeds geassocieerd met heel veel boeken. Dat was bij het onderzoek dat OCLC in 2005 deed ook al zo maar er is in vergelijking met toen wel al een verschil merkbaar. Anno 2014 wordt de bibliotheek namelijk ook gezien als een plek waar je rustig kunt studeren en werken. En uiteraard kun je er een boek lezen :-) Als vervolg wordt er in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan de rol van de bibliotheek gerelateerd aan het ‘campus’ leven. Denk aan de bibliotheek als een studieplek en als leverancier van tools waarmee studenten daadwerkelijk kunnen studeren.

In hoofdstuk vijf wordt een samenvatting van het voorgaande getoond maar wordt er tevens aandacht besteed aan MOOC’s die Massive Interesting Learning Laboratories worden genoemd. Er wordt daarbij een vergelijking gemaakt met sites als Amazon (online winkelen) en YouTube (filmpjes) waarbij een MOOC wordt gezien als een collectief geheugen van kennis.
En jawel, in hoofdstuk 6 dan eindelijk een conclusie van de studies en aanbevelingen voor bibliotheken hoe ze hun voordeel kunnen doen met al die veranderingen in het informatie- en onderwijslandschap. Een aantal conclusies:
foto
Online lerenden vinden de bibliotheek een belangrijke speler in het behalen van hun leerdoelen maar ze gebruiken de voorzieningen vooralsnog te weinig. De bibliotheek is dus wel in beeld maar staat nog veel te weinig op het netvlies van de lerenden. De bibliotheek heeft geen product- of boekprobleem, nee de bieb heeft een ‘context’ probleem. Volgens de schrijven moet de bibliotheek gaan werken aan hun merk en in welke context dat merk gezien wordt. Nu is het allemaal te veel op boeken gericht. Maar focus je op dat wat je klanten, je studenten van je willen. Een aantal concrete dingen die genoemd worden (maar waar bibliotheken zich volgens mij al op richten…):
– Zorg dat de gebruiker zich op zijn gemak voelt in de bibliotheek en dat er voldoende werkplekken zijn om te sturen en/of te werken.
– Uiteraard wordt er gratis wifi en technische ondersteuning aangeboden.
– Toegang tot informatie, 24/7.
– Gepersonaliseerde hulp.

Volgens het rapport kunnen bibliotheken ook veel leren van MOOC’s. Denk aan online lesmateriaal aanbieden, promoot een leven lang leren en deel dit via MOOC’s.

Conclusie: een lijvig rapport waarin ik, eerlijk gezegd, niet veel nieuws gelezen heb. Het had ook allemaal wel wat compacter gekund vermoed ik. Uiteindelijk is de belangrijkste conclusie dat de bibliotheek veel te bieden heeft, dat de klanten dat ook eigenlijk allemaal wel weten maar de bibliotheek desondanks niet, of te weinig kunnen vinden. Om dat te verbeteren geeft het rapport overigens wel aanbevelingen! Maar het laat me niet los dat het hele rapport ook in veel minder pagina’s uitgegeven had kunnen worden. En dan was ik ook sneller klaar geweest met lezen :-)

Advertenties
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close