Hé ho, let’s MOOC! Understanding Research Methods / week 2

In week 2 / E-tivity 2 stond de volgende vraag centraal: What is a literature review and why do we need to do one? Het doel hiervan was om vertrouwd te raken met de materie en de voordelen van het uitvoeren van een literatuuronderzoek. Het huiswerk bestond uit het bekijken van vier korte filmpjes en het lezen van drie artikelen. Hieronder vind je een korte samenvatting van de inhoud van de vier filmpjes:

– Lezen is belangrijk voor onderzoek doen.
– Door literatuuronderzoek maak je kennis met meningen van anderen over je onderwerp.
– Je maakt door middel van literatuuronderzoek deel uit van de dialoog (daar moet ik nog eens achteraan want die snap ik niet zo goed…).
– Door literatuuronderzoek te doen kom je erachter wat je al weet over je onderwerp.
– Zie je literatuuronderzoek als een soort ronde tafel gesprek met deskundigen over je onderwerp.
– Literatuuronderzoek is een conversatie die eindeloos kan doorgaan.
– Goede review wordt gedragen door een goede onderzoeksvraag.
– Je leert trends kennen op het gebied van je onderwerp en je maakt een connectie met het huidige beroepsveld dat al bezig is met dit onderwerp.
– Door literatuuronderzoek kun je ontdekken welk type onderzoek je straks wil gaan uitvoeren.
– Je krijgt een breder beeld van je onderzoeksgebied.
– Zie je literatuuronderzoek als een startpunt voor jezelf: Waar sta je in relatie tot hetgeen al onderzocht is op dit gebied?
8555554515_760d7819db_b
De drie artikelen van gemiddeld 18 pagina’s gaven eenzelfde soort beeld maar hierin werd nog sterker de nadruk gelegd over wat een literatuuronderzoek is, welke doelen het kan hebben, dat je een focus moet bepalen en dat die bepalend is voor je onderzoeksvraag maar ook dat een literatuur onderzoek je inzicht geeft in wat er al gepubliceerd is op jouw onderzoeksgebied en dat je daarna kunt bepalen waar jij precies staat. Welke kennis heb je al, waar zitten hiaten. Ook werd er in een artikel duidelijk uitgelegd welke drie typen onderzoeksvragen er zijn en dat jouw vraag wordt bepaald door de doelstelling en focus van je literatuuronderzoek. Mooi dat er ook nog even aandacht werd besteed aan informatievaardigheden want dat is natuurlijk een belangrijke vaardigheid voor het doen van literatuuronderzoek.

Voor de geïnteresseerden, de drie artikelen staan hieronder.
– Andrew Booth, Diana Papaioannou, and Anthea Sutton, ‘The literature review: its role within research‘ from Systematic Approaches to a Successful Literature Review (SAGE, 2012), pp.1-16.
– Chris Hart, ‘The literature review in research’ from Doing a Literature Review (SAGE, 1998), pp.1-25.
– Robin Kiteley and Chris Stogdon, ‘What is a literature review?’ from Literature Reviews in Social Work (SAGE, 2014), pp.5-22.

Het assignement van week 2 bestond uit het beschrijven een van de bovenstaande artikels en een relatie leggen met hetgeen je gelezen had en je huidige onderzoeksvraag. Voor mij was het artikel van Andrew Booth het meest interessant omdat het stapsgewijs door de materie heen ging en duidelijke voorbeelden gaf. Voordat ik aan mijn literatuuronderzoek begin moet ik eerst duidelijk de focus bepalen, wat wil ik bereiken met dat literatuuronderzoek? Als ik nu naar mijn onderzoeksvraag kijk ligt die focus nu vooral nog op onderzoeken wat er al verschenen is op het gebied van MOOCs en online onderwijs zodat ik daarna de onderzoeksvraag kan bijstellen of herformuleren.

Benieuwd naar de feedback in week 3!

Foto via

Advertenties