Gevolgd : Educause Short Course / Designing and Delivering a Quality MOOC / Sessie 3, 06/03/2014

Donderdagavond was alweer de derde en laatste online sessie van de ‘Educause Short Course / Designing and Delivering a Quality MOOC‘. Uiteraard had ik als braafste meisje van de klas op Carnavalsmaandag mijn huiswerk op tijd ingeleverd en dat had zich geloond want ik had woensdag nuttige feedback op de planning/checklist die ik had gemaakt voor een fictieve Fontys MOOC.
Screenshot 2014-03-07 11.22.21
De derde online sessie begon overigens ook met een korte bespreking van dat huiswerk waarbij men nog even inging op een aantal gezamenlijke thema’s. Ook legde men weer de nadruk op het doel van je MOOC –> je kunt een MOOC ook klein beginnen maar start altijd met de vraag ‘Waarom bied je een MOOC aan?’. Daarvoor is de al eerder genoemde TOWS/SWOT heel handig net als checklists waarbij je precies kunt zien waar je over na moet denken voor het starten van een MOOC, hoe je tijdspad eruit ziet en wat je allemaal moet doen bij het daadwerkelijk uitvoeren van die MOOC.

Ga je aan de slag met MOOCs in de toekomst, denk dan aan:
– Experimenteer!
– Blijf update / geïnformeerd.
– Denk goed na over de gebruikerskant, dat houdt niet op na het ontwikkelen.
– Deel wat je geleerd hebt.

Wellicht dat ze in het kader van dat laatste puntje drie gastsprekers voor sessie 3 gevraagd hadden die elk vanuit hun eigen expertise hun ervaringen met MOOCs kwamen delen met ons.

Jason Mock, Instructional Designer bij de University van Illinois at Urbana-Champaign en College of Liberal Arts & Sciences leerde ons zes lessen betreffende MOOCs en begont zijn presentatie met een reeks cijfers.

De University of Illinois werkt sinds juli 2012 samen met Coursera en ze hebben 9 MOOCs ontwikkeld die inmiddels 22x zijn aangeboden. Meer dan 300.000 cursisten uit meer dan 150 landen hebben zich daarvoor ingeschreven. Maar 4% van ‘the Class’ is geslaagd… Hoe kan dit? Als je bedenkt dat van de ingeschreven 44% nooit actief heeft deelgenomen (die hebben zich ingeschreven maar hebben daarna nooit ingelogd!) dan blijft er uiteraard 56% over die wel heeft deelgenomen. Maar van die 56% was maar 36% meer dan 1x actief, de rest is na 1x afgehaakt. Van die 36% heeft uiteindelijk 4% de cursus ook afgerond. Eigenlijk is dat volgens Jason dus 11% (creatief rekenen?) :-)

En wat is slagen eigenlijk? Dat moet je in een MOOC wel goed definiëren. Net als The Class want zijn dat alle ingeschrevenen of alle actieve cursisten?

Les 1: Big data is cool maar voorzichtigheid is geboden!

Op Jason’s universiteit is ook onderzoek gedaan naar de motieven van cursisten om zich in te schrijven en opvallend is dat maar 3,3% zich inschrijft omdat ze een certificaat willen halen. Het merendeel (61%) wil gewoon leren in het kader van Life Long Learning.

Les 2: Cursisten hebben zeer verschillende motieven en het is daarom belangrijk dat je je cursisten en hun doelen kent!

Ook bij de inrichting van je MOOC moet je goed naar je cursisten luisteren. In Illinois bood men via de cursussite eerst alle materialen per week aan (dat leek ze de meest logische manier) maar toen de cursisten aangaven dat ze bijvoorbeeld ook alle video’s, alle fora en alle social media op een rijtje wilden hebben, zijn ze dit ook gaan aanbieden. Tip: bied verschillende badges aan die bijvoorbeeld verschillende niveaus representeren.

Les 3: Richt je MOOC op maat in zodat je cursisten de vooraf gestelde doelen kunnen halen!

Je kunt je ervaringen bij het ontwerpen en inrichten van een MOOC steeds weer (her)gebruiken, maak gebruik van die zaken. Of maak, als je een MOOC de tweede of de derde keer aanbiedt, gebruik van de expertise van studenten die de MOOC al een keer gevolgd hebben (en geslaagd zijn).

Les 4: Maak gebruik van de bestaande infrastructuur en kennis!

Bij een MOOC, zeker als je net start, is experimenteren een belangrijk doel van de universiteit of hogeschool. Dat is prima maar experimenteer niet teveel. Elke MOOC is ook weer anders.

Les 5: Experimenteer maar laat het niet koste gaan van je kwaliteit!

Hou rekening met de kosten, dat kan per MOOC verschillen.

Les 6: YMMV –> Your Mileage May Vary! Als iemand een goede vertaling heeft voor deze zin hou ik me aanbevolen .

Daarna was het de beurt aan Dave Cormier, Manager, Web communications and innovations van University of Prince Edward Island, Principal, Edactive Technologies. Een hele mond vol maar Dave heeft dan ook al vanaf 2008 ervaring met MOOCs. Dave vertelde in zijn presentatie over twee soorten MOOCs waaraan hij heeft meegewerkt en waar hij nu nog actief in is.

Een MOOC voor content heeft net als een ‘gewone’ MOOC doelstellingen maar die zijn net een tikkeltje anders. Deelnemers, bijvoorbeeld scheikundigen, doen mee aan een MOOC om samen weer een nieuwe MOOC op een specifiek vakgebied te maken. Een MOOC om ‘inhoud mee te creëren dus’, een soort (networked) tekstboek maar dan online.

Daarnaast werkt Dave op dit moment mee aan de #RHIZO14 MOOC en die is specifiek gericht op communities. Het wordt gebruikt als een research tool waarbij geen vooraf opgesteld curriculum is dat een cursist moet volgen. Deze MOOC fungeert als een soort open forum / conferentie / doorlopend seminar van bijvoorbeeld zes weken waarin constant kennis wordt gedeeld. Je benadert een MOOC dan als een soort van ‘gathering place’, ontmoetingsplek. Het platform dat voor de #RHIZO14 MOOC wordt gebruikt is P2PU. Zie ook deze link voor de betreffende MOOC.

Als laatste mocht Christopher Brooks (Senior Research Fellow bij EDUCAUSE) iets vertellen over het onderzoek naar MOOCs en hoe ze gebruikt worden. Dat is lastig vanwege verschillende redenen:
– Studenten zijn niet echt gemotiveerd.
– Studentenpopulatie is zeer divers.
– Je hebt niet veel achtergrondinformatie over de studenten, welke vooropleiding, welke voorkennis, welk onderwijsniveau, wat zijn hun talenten?

Maar het is wel belangrijk om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld:
– Hoeveel tijd en energie besteed een student aan een MOOC?
– Student karakteristieken?
– Wat heeft een student geleerd na de cursus?

Je kunt hiervoor gebruik maken van diverse data / bronnen:
– Website statistieken.
– Vraag studenten in enquêtes voor en na de cursus naar: achtergrond, motivatie, leeropbrengsten en dergelijke.

Denk vooraf al na wat je precies wil weten en hoe je die onderzoeksdata wil gaan verzamelen en analyseren. Wellicht heeft dit ook nog invloed op de keuze van je MOOC platform.

Het waren drie verschillende presentatie met drie totaal verschillende invalshoeken maar dat maakte het juist interessant. In de eerste twee sessies ging het vooral over het nadenken, vormgeven en inrichten van je MOOC en kreeg je hier bepaalde handreikingen en tips voor. In de presentaties van sessie 3 kwam naar voren dat een MOOC ook anders benaderd kan worden, dat cijfers best belangrijk kunnen zijn maar dat je die wel op de juiste manier moet interpreteren, dat je goed moet luisteren naar je cursisten maar ook dat onderzoek naar de MOOC en naar die cursisten heel handig en belangrijk kan zijn.

Ik heb in ieder geval veel opgestoken van de drie webinars die in totaal 4,5 uur besloegen. Ook ben ik tevreden met de Google Site die we tot onze beschikking hadden, de mogelijkheid om vragen te stellen aan de organisatoren en de snelheid waarmee ik antwoord kreeg, de beschikbare literatuur en het feit dat zowel de webinars als de diverse presentaties snel online beschikbaar waren. Maar het meest tevreden ben ik over de feedback die ik gekregen heb op de twee huiswerkopdrachten, die is echt nuttig en kan ik in de praktijk zeer zeker gaan gebruiken.

NB: Dit is de afsluitende post over de korte online cursus van Educause over het vormgeven en het aanbieden van een MOOC. De blogpost over sessie 1 kun je hier terugvinden en sessie 2 is hier te vinden.

Advertenties

Een gedachte over “Gevolgd : Educause Short Course / Designing and Delivering a Quality MOOC / Sessie 3, 06/03/2014

  1. Pingback: Gevolgd : Educause Short Course / Designing and...

Reacties zijn gesloten.