Bezocht : Studiedag e-content in het onderwijs / Fontys Mediatheken 25/02/2014

Vandaag organiseert Fomec een studiedag voor mediatheekmedewerkers van Fontys Hogescholen waarbij de focus ligt op e-content in het onderwijs. Ik was aanwezig bij het ochtendgedeelte waarbij de meeste aandacht uit ging naar Raymond Snijders (jaja, ere wie ere toekomt) die vanuit zijn ervaringen bij Hogeschool Windesheim iets kwam vertellen over het aanbod van e-content maar vooral inging op de mogelijkheden voor de mediatheek bij het aanbieden van e-content en de veranderende rol van informatiespecialisten. Hieronder mijn aantekeningen…

Raymond begon zijn verhaal positief met de mededeling dat er in ieder geval voldoende aanbod is op het gebied van e-content maar helaas is dit voor onderwijs is niet allemaal even bruikbaar. Je betaal vaak (te veel) voor content die weliswaar aangeboden wordt maar die je klanten niet gebruiken. Je koopt dan een pakket maar je gebruikt maar een gedeelte van dat pakket. Ook de toegankelijkheid is niet altijd zoals je dat zou willen. Is er bijvoorbeeld thuistoegang mogelijk, kun je de content bekijken in je electronische leeromgeving en hoe zit het met de aanlevering van statistieken? En hoe ontsluit je die content eigenlijk. Leveranciers leven dan wel content maar leveren slechts zelden goede diensten eromheen. Daarnaast is het Nederlandstalige aanbod nog niet erg groot.
Belangrijk is dat je weet wat het onderwijs wil want zonder goede vraag kun je ook geen aanbod leveren. En daar komt de informatiespecialist om de hoek kijken! Gebruik bijvoorbeeld de accreditatie cyclus om in beeld te komen bij de opleiding. Slechte afstudeerprojecten? Hoe kan het onderwijs dan samen met de mediatheek bijdragen aan verhoging van het niveau van de afstudeerprojecten? Ga de dialoog aan met het onderwijs! De visie op toegang verschaffen wordt dan belangrijker dan collectioneren. De professionele professional moet in deze dan de afspraken borgen, meten maar ook evalueren.
1013242_588496071241995_1566532766_n
Maar hoe zit het ook alweer met het aanbod? Beoordeel het bestaand aanbod met behulp van de voorwaarden vanuit het onderwijs en je eigen processen. Ga actief op zoek naar leveranciers die jou de content kunnen leveren jij nodig hebt, onder jouw voorwaarden. Je kunt niet zomaar een digitaal aanbod over de schutting gooien als je niet weet wat je onderwijs wil! Met andere woorden, een collectieplan wordt toegangsplan! Hoe bied je je content aan? Daarop moet je een antwoord bedenken, dat is je uitdaging!

Leveranciers horen vrijwel nooit ‘nee’, ook niet als ze jouw vragen niet kunnen beantwoorden. Raymond illustreert dat met een praktijkvoorbeeld waarbij een leverancier al jaren belooft dat er statische gegevens over het gebruik van een databank komen maar die worden niet geleverd ondanks de toezeggingen. Toch blijft het abonnement gehandhaafd. Wees sowieso kritisch en zorg dat het aanbod bij de vraag vanuit het onderwijs past. Eis flexibiliteit van een leverancier maar faciliteer dat ook zelf, je moet dus gaan bemiddelen. Voor het HBO gebeurt dit al door de werkgroep licenties van de SHB. Daar ligt de focus op flexibilisering van licenties, keuze in content, doelgroep, wijze van toegang, duur van de overeenkomst en nog veel meer.
De toolkit van de modere informatiespecialist bevat dus niet alleen 23dingen, 21e dingen maar men moet kunnen onderhandelen en verstand hebben van contracten/overeenkomsten plus financiële, technische en juridische aspecten.

Ook belangrijk, auteursrechten! Dit is verbonden met het werk in een mediatheek. Auteursrecht raakt aan licenties!

Raymond eindigt zijn verhaal zoals hij het begon, positief met de mededeling dat er nog veel meer aanbod komt en dat uitgevers zoeken naar nieuwe modellen en zijn bereid te experimenteren. Dat biedt wellicht kansen. Ook het onderwijs gaat om veel meer vragen, realistische maar ook onrealistische wensen. En daar moet je je op voorbereiden! Onrealistisch volgens Raymond is de InHolland visie, alles digitaal!

Probeer wat de digitale content in ieder geval te focussen op de beweging van ‘nice to have’ naar ‘must haves’!

Update 27-2: Raymond blogde zelf ook nog over zijn presentatie.

Daarna volgden nog een tweetal praktijkvoorbeelden van docenten die aan de slag zijn gegaan met digitale content maar ook met informatievaardigheden en andere tools. Een docent van de FLOT heeft de mediatheek ingezet bij Informatievaardigheden voor master studenten en een Fomec collega om de studenten te wijzen op de verschillen tussen Prezi en Powerpoint. Bij ICT staan ze voor een totaal andere uitdaging omdat de gemiddelde ICT student echt geen gebruik meer wil maken van old skool boeken maar voornamelijk digitaal zoekt. Niet via biep.nu maar via Google. Ze zijn aan het experimenteren met het Triangulatie Onderzoek Framework waarbij studenten informatie moeten verzamelen vanuit verschillende gezichtspunten. Mooi trouwens, als studenten een anoniem bron vinden via Google dan mogen ze die niet toevoegen aan de literatuurlijst maar wordt dit als voetnoot opgenomen op de pagina waar naar de bron wordt verwezen. Zo wordt meteen duidelijk dat dit toch een andere bron dan een wetenschappelijke bron (die wel voorkomt in de literatuurlijst).

Al met al leverde het ochtendprogramma weer veel stof tot nadenken, ook voor ondergetekende want die moet eind maart aan de bak bij het verzorgen van workshops Informatievaardigheden aan… juist, eerstejaars ICT studenten :-)

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close