Bezocht: Dag van de Medezeggenschap @ Fontys Tilburg 11/10/2012

Sinds 1 september jongstleden maak ik officieel deel uit van de Dienstenmedezeggenschapsraad (DMR) van de dienst Onderwijs en Onderzoek van mijn werkgever Fontys Hogescholen.
De afgelopen jaren heb ik vanwege de reorganisatie en de transitie van de dienst Mediavoorzieningen wat meer inzicht gekregen in het nut van zo’n medezeggenschapsraad en dat was een van de belangrijkste redenen om me een paar maanden geleden kandidaat te stellen.

Naast een DMR voor elke dienst binnen Fontys kent elk instituut een Instituutsmedezeggenschapsraad (IMR), een Opleidingscommissie (OC) en uiteraard is er ook een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Een DMR is wat dat betreft een vreemde eend in de bijt omdat hier geen studenten in zitten.
Tijdens de Dag van de Medezeggenschap op 11 oktober in Tilburg was het mogelijk om in een redelijke informele setting kennis met elkaar te maken. Voor mij als nieuwkomer een mooi moment om stil te staan bij wat medezeggenschap binnen Fontys nu precies inhoudt. En heel mooi, de eerste vraag die ik bij de koffie ’s ochtends kreeg was van een student: ‘wat is een DMR precies?’.

Om medezeggenschap nog wat extra cachet te geven had het studentencentrum (die deze dag organiseerde) de voorzitter van het College van Bestuur, Marcel Wintels, weten te strikken. Onderstaande punten heb ik van zijn verhaal genoteerd:

– Vertrouwen is heel belangrijk bij medezeggenschap.
– Tegenstrijdige belangen, deelbelangen, daardoor modus van wantrouwen.
– Medezeggenschap binnen Fontys levert niet altijd enthousiasme op.
– Waarom is niet elke student geïnteresseerd in een lidmaatschap van een OC of IMR.
– Overstijgend belang: hoe wijzen we collega’s en studenten op het belang van de medezeggenschap.
– Als medewerker is het ook een voorrecht om mee te denken!
– Hoe kunnen we we meer mensen enthousiast maken?
– Onze uitdaging om studenten te enthousiasmeren voor medezeggenschap.
– Dit hoeft niet persé op Fontys niveau te zijn maar dan in ieder geval op opleidingsniveau.
– Marcel krijgt niet altijd gelijk bij de CMR…
– Geeft een groot compliment aan de medezeggenschap binnen Fontys.
– Transparantie, eerlijkheid, fouten toegeven, dat hoort er allemaal bij.

Toen we allemaal bekomen waren van dit vlammend betoog mocht Matthieu Onderdijk van het Studentencentrum iets vertellen over de organisatie van medezeggenschap binnen Fontys. En dat is nog best lastig in een overzichtje te proppen. Wie heeft contact met wie, wie moet verantwoording afleggen bij wie en wat is nu precies de rol van de Fontys Studenten Raad (FSR) die weliswaar geen officiële medezeggenschapsstatus heeft binnen Fontys maar wel als klankbordgroep voor het College van Bestuur fungeert. En wat te denken van de IRM van de Juridische Hogeschool (Fontys en Avans) en de Nieuwste Pabo (Fontys en Zuyd).

Vierdejaars studente Tessa (en sorry, ik ben haar achternaam vergeten) mocht na Matthieu aan de bak en verhelderde nog een aantal zaken betreffende de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Hieronder een aantal notities:

– Ieder CMR lid is contactpersoon voor een IMR en/of DMR.
– Aparte vergaderingen studenten en medewerkers, daarna gezamenlijke vergadering = A vergadering.
– Week later is B vergadering met CvB.
– Taak: toetsen van CvB beleid.
– Concreet: fusies, lesplaatsen, opheffingen van opleidingen.
– Belangrijke speerpunten lopend schooljaar: interne en externe communicatie.
– Vaste onderwerpen: kaderbrief, OER, MARAP, begrotingen.
– Actuele onderwerpen: implementatie van de kwaliteitsagenda, High Five, Huisvesting en Mobiliteit.

De ochtend werd verder nog gevuld met een zogenaamd Medezeggenschaps Lagerhuis debat onder leiding van Roderik van den Bos van de DebatAcademie. Je ken het wel… De zaal wordt verdeeld in ‘eens’ en ‘oneens’ en al naar gelang je het met de getoonde stellingen eens of oneens bent moet je kiezen voor een kant van de zaal. Roderik sjeesde tussen de deelnemers door om meningen te peilen en dat leverde soms nog weleens op dat mensen ineens van mening veranderden. Leuk opgezet met een fles wijn voor degene die het meest overtuigd overkwam.

Na de lunch kon er gekozen worden voor drie workshops. Aangezien ik een paar dagen ervoor tijdens een studieochtend speciaal voor DMR leden al veel had gehoord over rechten en plichten koos ik voor de workshop Effectief Vergaderen. Wist je trouwens dat staand vergaderen heel effectief is? Anyway, hieronder wat zaken die ik genoteerd heb tijdens deze zeer interactieve workshop:

– Voorbereiding is de basis van effectiviteit.
– Samenvatten: belangrijke rol voor voorzitter.
– Voorzitter: dubbelrol. Mag ook als lid zijn mening geven.
– Ervaringen en tips uitwisselen.
– Hoe ga je om met het langdradige type en de ideeën ‘killer’?

Samen met twee studenten uit Sittard (de Limburgse tafel!) mocht ik verder nog aan de slag met het maken van ingrediënten voor de perfecte vergadering. En ook hier was op het einde een prijs te verdienen met de grote Medezeggenschapsquiz. Helaas ging de befaamde Fontys pen aan mijn neus voorbij maar dat neemt niet weg dat ik veel opgestoken heb tijdens deze goed georganiseerde dag!

Advertenties

Een gedachte over “Bezocht: Dag van de Medezeggenschap @ Fontys Tilburg 11/10/2012

  1. Pingback: Bezocht: SHB studiemiddag Informatievaardigheden en Didactiek @ Utrecht 12/10/2012 « Dannielle's blog

Reacties zijn gesloten.