Gegeven: workshops Informatievaardigheden voor HAVO 5 leerlingen

Of jullie ook workshops Informatievaardigheden aan HAVO 5 leerlingen willen geven? Kun je dat nog eens herhalen? Of jullie ook workshops Informatievaardigheden aan HAVO 5 leerlingen willen geven? Euh slik… Nog een keer slik. Euh ja, interessant!
Zo ongeveer moet het geklonken hebben toen mijn collega Danixc3xablle en ik gevraagd werden door onze leidinggevende om mee te denken over het geven van workshops aan HAVO 5 leerlingen (van scholengemeenschap Sophianum in Gulden) in het kader van hun profielwerkstuk. Na een aantal orixc3xabnterende gesprekken met onder andere de teamleider van HAVO 5 werd besloten om de uitdaging aan te gaan. En hoe pak je nu zoiets aan?

Allereerst werd het docententeam van HAVO 5 uitgenodigd om bij Fontys Sittard de workshop te volgen zoals die wordt aangeboden aan onze eerstejaars studenten. Hieruit kwamen een groot aantal suggesties naar voren en daaruit werd meteen duidelijk dat we de workshop voor Sophianum anders moesten aanbieden xc3xa9n inrichten. Bij ‘onze’ workshop ligt de nadruk op de digitale mediatheek maar die bronnen zijn voor de HAVO leerlingen niet bereikbaar binnen school en vaak nog net iets te moeilijk. Het was duidelijk dat de focus moest liggen op het maken van een zoekplan en het formuleren van goede hoofd- en deelvragen. Met andere woorden: zet de leerlingen na enige uitleg zelf aan het werk zodat ze na 90 minuten een aantal bronnen hebben waar ze bij hun profielwerkstuk gebruik van kunnen maken. Bij Fontys ligt de nadruk ook nog eens op begeleiden en moeten de studenten zelf aan de slag. Bij deze leerlingen moesten we zelf veel meer uitleg geven vooraf en tijdens de workshop.

Bij de ontwikkeling van de workshop hebben we hulp gehad van Annemarie van Essen waarvoor dank! Zij wist me op het juiste spoor te krijgen en gaf me onder andere een aantal praktische tips waar ik op moest letten bij de presentatie en de uitvoering. Ze was eveneens bereid om me wat materiaal via de post toe te sturen.
Uiteindelijk hebben mijn collega en ik vier workshops gegeven aan ongeveer 120 leerlingen. Na afloop hebben we de leerlingen een evaluatieformulier laten invullen en daaruit bleek dat de workshop gemiddeld een 7 scoorde. Niet verkeerd toch? Kleine kanttekening: de punten varieerden van een 1 tot een 10 en er zaten ook grote verschillen in de opmerkingen en suggesties. De een vond 90 minuten veel te lang en de ander had graag nog een half uur extra gehad. Tja… Zelf vond ik bij nader inzien onze powerpoint presentatie veel te saai en daar zou ik volgend jaar graag verbetering in willen aanbrengen.
Volgend jaar? Inderdaad, vanuit Sophianum is in ieder geval de intentie uitgesproken om deze workshops volgend jaar weer aan te bieden en daarbij nog meer de nadruk te leggen op het formuleren van goede hoofd- en deelvragen.

Opvallend maar ook weer niet: jongeren zijn totaal niet gexc3xafnteresseerd zijn in de bibliotheek en de collectie maar surfen direct naar Google. Mijn collega en ik hebben de leerlingen wel gewezen op de bibliotheekcollectie maar een handjevol leerlingen gaf aan dat ze daar weleens gebruik van maakte. Jammer want alle Sophianum leerlingen krijgen automatisch een pasje van de Openbare Bibliotheek Gulpen die notabene in de school zelf gevestigd is. Wat dat betreft kwam de blogpost van Edwin over een poll onder jongeren niet als een verrassing. Ik citeer:

Het bedrijf ondervroeg via MSN naar eigen zeggen 8671 jongeren (94 % van de respondenten is tussen de 12 en 25 jaar oud) over ‘onmisbare zaken tijdens het studeren’. Slechts 2 procent noemt de bibliotheek.

Ai ai ai, de jeugd van tegenwoordig heeft de bibliotheek niet meer nodig. Werk aan de winkel dus. Gelukkig hebben we in onze workshop ook aandacht besteed aan het zoeken via Google en het beoordelen van internetsites aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria. Hopelijk hebben we een aantal jongeren bewust gemaakt van het feit dat ze kritisch moeten kijken naar bepaalde sites en niet alles klakkeloos voor waar moeten aannemen.

Ik kan alleen maar zeggen dat het me 100% is meegevallen ondanks de grootte van de groep (gemiddeld 30 leerlingen per workshop) en het feit dat het toch anders is om voor een groep van HAVO 5 leerlingen te staan dan de gebruikelijke eerstejaars HBO studenten. De begeleiding is een stuk intensiever en de leerlingen zijn soms nog erg onzeker en hebben heel veel vragen maar dat maakt je werk meteen een stuk dankbaarder. Zeker als je studenten vanuit je eigen expertise kunt wijzen op materialen en/of websites die ze kunnen gebruiken bij hun werkstukken.

Volgend schooljaar wellicht in de herhaling…

Foto via

Advertenties