Minor-major

Een aantal jaren geleden (in juni 2003 om precies te zijn) is er bij mijn werkgever Fontys besloten om de organsisatiestructuur van de bacheloropleidingen ingrijpend te veranderen. Belangrijkste wijziging, de invoering van het zogenaamde major-minor model.

Vanaf september 2005 biedt Fontys deze manier van onderwijs aan waarbij elke hbo-bacheloropleiding wordt onderverdeeld in een major en een minor fase (naar buitenlands voorbeeld). De major is de kern van de studie en beslaat 75%, de minor is een keuzeprogramma en beslaat 25% van de opleiding. Tijdens de major fase wordt je breed opgeleid voor een beroep (in Sittard bv. pedagogoog, leraar basisonderwijs of leraar geschiedenis) en de minor fase is er voor toespitsing op bepaalde onderwerpen. Je kunt er bv. voor kiezen om als pabo student een minor te volgen bij pedagogiek of bij de sporthogeschool. Het is zelfs mogelijk om deze minor te volgen bij een Fontys opleiding in een andere stad. Woensdag is bij Fontys minor dag en worden studenten in staat gesteld om waar dan ook binnen Fontys een zelfgekozen minor te volgen. Fontys zou Fontys niet zijn als er niet eerst een aantal pilots gedraaid worden dus wordt er dit schooljaar volop gexc3xabxperimenteerd met het aanbieden van minors door diverse opleidingen.

Als informatiespecialist merk ik overigens nog niet veel van deze ontwikkelingen, hoogstens wordt er door opleidingen ten behoeve van de door hun aangeboden minor extra literatuur voor de mediatheek aangeschaft. In theorie is het mogelijk dat studenten van andere Fontys opleidingen in Sittard komen studeren op woensdag maar tijdens de pilot fase blijkt dat de meeste studenten nog voor de veilige weg kiezen en een minor binnen hun eigen opleiding kiezen.

Of het een goede ontwikkeling is kan ik niet beoordelen, ik ben tenslotte geen onderwijskundige. Wat ik wel jammer vind is dat het gehele onderwijsprogramma (was 4 jaar) nu ineens in 3 jaar moet passen. Ik vraag me af hoe het dan met de opgebouwde kennis van de student staat? Is er dan nog wel voldoende vakkennis aanwezig? Kan een pas afgestudeerde docent aardrijkskunde straks nog wel aan zijn leerlingen uitleggen wat erosie is of moet hij eerst even Google raadplegen? Of is die vakkennis niet meer belangrijk en is het vooral zaak dat de docent weet waar en op welke manier hij de voor hem belangrijke informatie moet zoeken?

Laat ik het er maar op houden dat ik het niet zo heb op al die onderwijsvernieuwingen. Zie ook mijn eerdere bijdrage hierover. Maar misschien denk ik er over een jaar heel anders over en moet ik mijn mening alsnog bijstellen…

Advertenties